Algemene voorwaarden

Op alle offertes zijn de onderstaande algemene voorwaarden van Fay’s Foodies van toepassing:

  • De geldigheid van de offerte bedraagt 5 dagen.
  • Alle prijzen zijn exclusief van toepassing zijnde BTW (9% op etenswaren, 21% op non-food).
  • Op verzoek zullen wij een definitieve offerte toesturen waarin de definitieve producten en diensten zijn opgenomen, en welke wij u voor akkoord verzoeken te ondertekenen.
  • De factuur wordt na afloop van het evenement naar uw emailadres verzonden, gelieve deze binnen de termijn van 4 dagen te voldoen.
  • Tot 15 dagen voor aanvang van het diner kan deze kosteloos geannuleerd worden.
  • Tot 7 dagen voor aanvang van het evenement kan het aantal personen met maximaal 15% kosteloos verminderd worden (ten opzichte van het aantal personen in de definitieve offerte), ofwel kan maximaal 15% van het offertebedrag worden geannuleerd.
  • Binnen 7 dagen voor aanvang van het evenement zal een vermindering van het aantal personen worden doorbelast op de eindfactuur.